WARSZTAT NR 1

PROGRAM WARSZTATÓW

„Prawa pasażerów – case study”

Warsztat odbędzie się w sali nr 18, w budynku przy ul. Ofiar Getta 4-5 o godzinie 10:30.

 

Warsztat będzie miał charakter tzw. „case study”, oparty będzie na analizie i przeglądzie najciekawszego orzecznictwa związanego z prawami pasażerów, studenci wcielą się w role arbitrów, którzy na podstawie zaprezentowanego stanu faktycznego, zaproponują swoje rozwiązania konkretnych, realnych problemów, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat. Następnie wspólnie zweryfikujemy prawidłowość ich rozwiązań na podstawie orzeczeń, które zapadły w konkretnych sprawach, zarówno w orzecznictwie polskim, unijnym, jak i międzynarodowym.

Warsztat przeprowadzi mgr Karolina Kalinowska z Kancelarii Smaga Jaroszyński

 

 

 

WARSZTAT NR 2

RAMOWY PROGRAM WARSZTATÓW

Ochrona praw pasażerów linii lotniczych

w praktyce

Przewidywany czas trwania spotkania: 2 godziny

Warsztat odbędzie się w sali nr 18, w budynku przy ul. Ofiar Getta 4-5 o godzinie 13:00.

 

  •  Dlaczego i w jakim zakresie podlegają ochronie prawa pasażerów linii lotniczych?

 

  • Podstawy prawne ochrony praw pasażerów w ujęciu krajowym, europejskim i międzynarodowym

 

  • Zalety i wady systemu ochrony praw pasażerów stworzonego przez rozporządzenia (WE) nr 261/2004

 

  • Typowe nieregularności w transporcie lotniczym: opóźnienie i odwołanie lotu, utrata przesiadki, zmiana rozkładu lotów, problemy z dostarczeniem bagażu

 

  • Wybrane problemy z zakresu interpretacji i stosowania przepisów dotyczących ochrony prawa pasażerów, m.in. nadzwyczajne okoliczności upoważniające do zwolnienia przewoźnika z odpowiedzialności, usterka samolotu, przyczynienie się linii lotniczej do powiększenia opóźnienia, opóźnienie w wyniku utraty połączenia przesiadkowego, zmiana planu podróży w razie odwołania lotu, strajk personelu lotniczego.

 

  • Skuteczne dochodzenie roszczeń w zakresie ochrony praw pasażerów (droga sądowa i administracyjna, wykonywanie decyzji ULC, rożny poziom egzekwowalności praw pasażerów w Unii Europejskiej, problem przedawnienia roszczeń)

 

  • Jaka jest przyszłość systemu ochrony praw pasażerów?

 

  • Jak chronione są prawa pasażerów linii lotniczych poza Unią Europejską?

 

 

Dr Marek Stus – prawnik, historyk prawa, analityk rynku lotniczego, pracownik naukowy i wykładowca na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 2010 r. członek zespołu redakcyjnego portalu pasazer.com. Jest specjalistą w zakresie prawa lotniczego, autorem raportów, poradników i recenzji dotyczących różnych aspektów podróży biznesowych i turystycznych. Prywatnie pasjonat lotnictwa i turystyki, każdego roku odbywa około 150 lotów liniami lotniczymi z całego świata.