Kancelaria Prawna dr Dariusz Kossakowski – Radca Prawny od 2001 roku udziela profesjonalnej pomocy prawnej krajowym podmiotom gospodarczym i inwestorom zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce.
Wśród klientów Kancelarii są zarówno spółki średniej wielkości działające na rynku lokalnym, jak i duże międzynarodowe firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na giełdach zagranicznych.

Kancelaria należy do międzynarodowej sieci firm prawniczych Warwick Legal Network Limited, która składa się z niezależnych firm prawniczych współpracujących ze sobą w ramach jednej organizacji.

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną przedsiębiorców, a także spółek lotniczych. Dzięki współpracy z samodzielnymi pracownikami naukowymi, notariuszami, biegłymi rewidentami, audytorami, rzeczoznawcami i tłumaczami przysięgłymi Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną podmiotu.

Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Więcej informacji na temat zakresu usług, formy współpracy oraz działalności Kancelarii można znaleźć na stronie internetowej: www.kossakowski.pl