Kancelaria Prawna dr Dariusz Kossakowski – radca prawny od 2001 roku udziela profesjonalnej pomocy prawnej krajowym podmiotom gospodarczym i inwestorom zagranicznym prowadzącym działalność w Polsce. Wśród klientów Kancelarii są zarówno spółki średniej wielkości działające na rynku lokalnym, jak i duże międzynarodowe firmy notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i na giełdach zagranicznych.

Kancelaria należy do międzynarodowej sieci firm prawniczych Warwick Legal Network Limited, która składa się z niezależnych firm prawniczych współpracujących ze sobą w ramach jednej organizacji.

Kancelaria zajmuje się szeroko rozumianą obsługą prawną przedsiębiorców. Dzięki współpracy z samodzielnymi pracownikami naukowymi, notariuszami, biegłymi rewidentami, audytorami, rzeczoznawcami i tłumaczami przysięgłymi Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę przedsiębiorstwa bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z obsługą prawną podmiotu.

Kancelaria specjalizuje się w szczególności w zakresie:

 • prawa cywilnego i prawa spółek handlowych, w tym organizacji, nabywania, prywatyzacji i przekształcania spółek,
 • Prawa pracy,
 • Prawa lotniczego, w tym prawa pasażerów,
 • Prawa własności intelektualnej,
 • prawa antymonopolowego i nieuczciwej konkurencji,
 • Prawa telekomunikacyjnego i e-biznesu,
 • Prawa energetycznego,
 • Prawa ochrony danych osobowych,
 • Prawa podatkowego i prawa celnego,
 • Międzynarodowego prawa handlowego, prawa Unii Europejskiej,
 • Obsłudze transakcji i negocjacji handlowych.

Kancelaria świadczy obsługę prawną w języku polskim, angielskim i rosyjskim.

Więcej informacji na temat zakresu usług, formy współpracy oraz działalności Kancelarii można znaleźć na stronie internetowej: www.kossakowski.pl