Nazwa warsztatów – Centralna Baza Zgłoszeń jako nowe narzędzie w systemie raportowania.

Prelegent – mgr inż. Konrad Kołodziej, Urząd Lotnictwa Cywilnego

Opis – Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 376/2014 z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie zgłaszania i analizy zdarzeń w lotnictwie cywilnym oraz podejmowanych w związku z nimi działań następczych planowane jest uruchomienie elektronicznego systemu zgłaszania zdarzeń. Dzięki temu systemowi, każda organizacja może przesyłać zdarzenia bezpośrednio do ULC oraz PKBWL wypełniając tylko jeden formularz online. CBZ przewiduje możliwość założenia bezpłatnego konta dla podmiotów lotniczych, gdzie zgłoszenia będą gromadzone i przechowywane zgodnie z wymaganiami europejskimi. Format przechowywanych danych w CBZ spełnia wymogi kodowania zdarzeń wg ADREP i zapewnia wymaganą przepisami  standaryzację. Założenie konta jest fakultatywne niemniej jednak pozwala w prosty i darmowy sposób zarządzać zgłoszeniami w organizacji.

Wymagania:

1.Każdy z uczestników musi posiadać laptopa – może być ewentualnie jeden na dwie osoby.

2.Każdy z uczestników warsztatu proszony jest o przesłanie na adres kkolodziej@ulc.gov.pl maila z nazwą swojej organizacji. W mailu zwrotnym zostanie odesłany link aktywujący konto w CBZ.