Komitet Organizacyjny
Monika Lech
Koordynator Międzynarodowej VII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego z ramienia ELSA Rzeszów
tel.+48 530 660 461
e-mail:koordynator@rzeszow.elsa.org.pl

mgr. Marek Podraza
Sekretarz Międzynarodowej VII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego z ramienia Zakładu Prawa  Międzynarodowego i Prawa Europejskiego
tel. +48 696 920 020
e-mail:mpodraza@ur.edu.pl