Koordynator:
Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów
Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego
Pl. Ofiar Getta 4/5 p. 6
35-002 Rzeszów
Weronika Ladzińska
Koordynator Międzynarodowej VI Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego z ramienia ELSA Rzeszów
tel.+48 792 304 199
e-mail:koordynator@rzeszow.elsa.org.pl

Sprawy organizacyjne:
Wioletta Wajda
Koordynator Sekretariatu Konferencji
tel. (+48) 733 217 562
e-mail: konferencja@rzeszow.elsa.org.pl
Klaudia Kawalec
Wiceprezes ds. Marketingu ELSA Rzeszów
tel. (+48) 697 378 777
e-mail: vpmarketing@rzeszow.elsa.org.pl