Komitet Organizacyjny
Monika Lech
Koordynator Międzynarodowej VII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego z ramienia ELSA Rzeszów
tel.+48 530 660 461
e-mail:koordynator@rzeszow.elsa.org.pl

mgr. Marek Podraza
Sekretarz Międzynarodowej VII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego z ramienia Zakładu Prawa  Międzynarodowego i Prawa Europejskiego
tel. +48 696 920 020
e-mail:mpodraza@ur.edu.pl

mgr Sabina Kubas, Uniwersytet Rzeszowski
tel.+48 888 774 036
e-mail:sabinakubas@interia.pl

mgr Mateusz Czosnyka, Uniwersytet Rzeszowski
tel.+48 503 178 425
e-mail: czosnykamateusz@gmail.com

mgr inż. Piotr Szczerba, Politechnika Rzeszowska
tel.+48 663 772 443

e-mail: psz@prz.edu.pl