log

III Ogólnopolska Konferencja Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Forum Technologii

Konferencja odbyła się w dniach 23 – 24 kwietnia 2015 roku w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego. Stanowiła po raz kolejny doskonałe forum wymiany myśli, poglądów
i doświadczeń dotyczących aktualnych problemów prawa lotniczego, a także zagadnień dotyczących technologii lotniczych. Na uwagę zasługuję fakt poszerzenia zakresu tematycznego konferencji o prawo kosmiczne.

Ponadto, po raz pierwszy zostało zorganizowane Forum Technologii. W ramach tego przedsięwzięcia zorganizowano trzy warsztaty obejmujące swoją tematyką kwestie prawne i techniczne. Pierwszy warsztat przeprowadziła Przewodnicząca Kolegium Orzekającego ds. Spornych, Dyrektora Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP Pani Sylwia Wit vel Wilk. Warsztat poruszył kwestię postępowania spornego w sprawach patentowych. Dwa kolejne warsztaty dotyczyły kwestii technicznych. A dokładnie budowy i projektowania przekładni lotniczych, warsztat przeprowadził Pan Jacek Sowa z WSK „PZL – Rzeszów” S. A. Drugi warsztat dotyczył zmian wyważenia samolotu za pomocą wytworzenia siły nośnej w określonym miejscu konstrukcji – w jaki sposób konstrukcje w układzie „kaczka” mogą zrewolucjonizować przemysł lotniczy? Warsztat przeprowadził Pan Edward Margański z Margański
& Mysłowski Zakłady Lotnicze. Forum Lotnicze odbywało się jednocześnie
z Ogólnopolską Konferencją.

Podczas jej pierwszego dnia poruszono kwestię regulacji prawnych dotyczących lotów w kosmos i lotów stratosferycznych. Swoim zakresem objęła również technologię rakietową i technologię kosmiczną. Podjęła ważny problem ochrony środowiska przez transport lotniczy i działalność w przestrzeni kosmicznej. Panel ten skupił się głównie na napędach elektrycznych w lotnictwie. Kolejno poruszono kwestię prawa konkurencji w przemyśle lotniczym a także odpowiedzialności cywilnoprawnej i karnoprawnej kontrolerów ruchu lotniczego w świetle regulacji prawa międzynarodowego i prawa UE. Podjęto temat zarządzania ruchem lotniczym, a dokładnie kwetię zakłóceń w tym ruchu. Pierwszy dzień konferencji zakończyła kwestia ochrony patentowej nowych wynalazków dofinansowanych przez kapitał zewnętrzny z perspektywy prawa międzynarodowego.

Drugi dzień konferencji powrócił do poruszanych w dwóch poprzednich edycjach praw pasażera z punktu widzenia regulacji prawa międzynarodowego oraz unijnego. Podjęto dyskusję o ochronie własności intelektualnej w przemyśle lotniczym. Kwestie Projektowania i certyfikacji zaprojektowanych konstrukcji lotniczych. Kolejnymi tematami była kwestia bezpieczeństwa w lotnictwie a dokładniej jakie skutki rodzi terroryzm lotniczy. W ostatnim panelu konferencji dyskutowano o katastrofach lotniczych – procedurach postępowania związanych z wypadkami lotniczymi. Systemy antykolizyjne
i nawigacyjne.

Podczas Konferencji swoją obecnością zaszczycili nas:

prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski);

prof. dr hab. inż. Janusz Narkiewicz (Politechnika Warszawska);

prof. dr hab. inż. Andrzej Tomczyk (Politechnika Rzeszowska);

dr hab. inż. nawig. prof. PŚ Andrzej Fellner (Centrum Kształcenia Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej Politechniki Śląskiej);

dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski);

dr hab. prof. AFM Mariusz Załucki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego);

dr hab. Małgorzata Polkowska (ICAO, ULC);

inż. pil. Jerzy Bakunowicz (Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej);

dr inż. Maciej Lasek (Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych);

dr inż. Andrzej Majka (Politechnika Rzeszowska);

dr inż. Piotr Cieciński (Politechnika Rzeszowska);

dr inż. Marek T. Markiewicz (Akademia Obrony Narodowej);

dr Agnieszka Kunert – Dialo (PLL LOT S. A.);

dr Marek Stus (Uniwersytet Jagielloński);

dr Jankub Ryzenko (Centrum Badań Kosmicznych PAN);

dr Joanna Hereda – Jarecka (Uniwersytet Rzeszowski);

dr Lidia Brodowski (Uniwersytet Rzeszowski);

dr Dagmara Kuźniar – Kwiatek (Uniwersytet Rzeszowski);

mgr inż. Maciej Domiszewski (Politechnika Rzeszowska);

mgr Barbara Skardzińska (Uniwersytet Warszawski);

mgr Jadwiga Urban – Kozłowska (Uniwersytet Jagielloński);

mgr Agata Kaczyńska (Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych);

mgr Radosław Fellner (Politechnika Śląska);

mgr Aleksandra Kogut (Uniwersytet Rzeszowski);

mgr Sabina Kubas (Uniwersytet Rzeszowski);

mgr Paweł Kosz (Uniwersytet Rzeszowski);

adw. Eryk Bogdas (Kancelaria Prawna Goldman)

Edward Margański (Margański & Mysłowski Zakłady Lotnicze)

Jacek Sowa (WSK „PZL – Rzeszów” S. A.)

Sylwia Wit vel Wilk (Przewodnicząca Kolegium Orzekającego ds. Spornych Departamentu Orzecznictwa Urzędu Patentowego RP);

Patronatem Honorowym Konferencje obieli:

hon

Partnerem strategicznym projektu był:

strat

Partnerem Konferencji był:

partnerSponsorem nagrody głównej był:

nagr

Wspierali nas:

wspier

Patronatem medialnym projekt obieli:

medial