The European Law Students’ Association (ELSA) – Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA jest największym na świecie niezależnym stowarzyszeniem zrzeszającym studentów prawa i młodych adeptów prawa, działającym pro bono. Liczy ponad 30 000 studentów prawa z całej Europy. Aktywnie działa w 43 krajach, na trzech poziomach: lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Na czele organizacji stoi Zarząd Międzynarodowy, który spaja i koordynuje naszą pracę.
Grupa lokalna ELSA Rzeszów jest jedną z 16 Grup Lokalnych ELSA Poland, powstała w maju 1996 roku. Aktualnie zrzesza 58 studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Nasza działalność w głównej mierze ma na celu wspieranie edukacji prawniczej oraz podwyższanie kwalifikacji studentów prawa i młodych prawników.
Jesteśmy organizatorami: III Ogólnopolskiej Konferencji Prawno-Medycznej, VI edycji Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych, seminariów, debat oraz konkursów. Przekuwamy wiedzę teoretyczną w praktycznie umiejętności podczas symulacji rozpraw sądowych, czy praktyk studenckich. Dzięki wyjazdom studyjnym, szkołom prawa i delegacjom poznajemy kultury prawne innych państw i zawiązujemy międzynarodowe znajomości. Stale współpracujemy z międzynarodowymi i krajowymi organizacjami pozarządowymi, największymi firmami prawniczymi i konsultingowymi, samorządami prawniczymi oraz instytucjami mającymi wpływ na kształt zawodu prawnika.
Zapraszamy do odwiedzenia naszej  STRONY INTERNETOWEJ  i FANPAGU ELSA Rzeszów.

 

Zakład Prawa Międzynarodowego i Prawa Europejskiego to jednostka naukowo – dydaktyczna
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego. Kierownikiem Zakładu od 2000 r. jest dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR. W Zakładzie zatrudnionych jest trzech adiunktów (dr Dagmara Kuźniar – Kwiatek, dr Lidia Brodowski,      dr Marcin Pączek) oraz dwóch asystentów (mgr Sabina Kubas, mgr Mateusz Czosnyka, mgr Marek Podraza). W ramach Zakładu prowadzone są wykłady, ćwiczenia oraz seminaria naukowe z takich przedmiotów, jak: prawo międzynarodowe publiczne; prawo Unii Europejskiej; prawo konsularne; instytucje i źródła prawa Unii Europejskiej; system ochrony praw człowieka w Radzie Europy i Unii Europejskiej; obywatelstwo UE. Kierunki badań naukowych prowadzonych przez pracowników Zakładu obejmują międzynarodowe prawo lotnicze
i kosmiczne, problematykę państwa jako podmiotu prawa międzynarodowego, zagadnienia uznania międzynarodowego, praw człowieka, odpowiedzialności jednostek w prawie międzynarodowym, międzynarodowego prawa przeciwwojennego, sądową ochronę praw w Unii Europejskiej, a także współczesne zagadnienia prawa międzynarodowego i prawa europejskiego. Pracownicy Zakładu uczestniczą w licznych konferencjach krajowych
i międzynarodowych, czego rezultatem jest, m.in. nawiązanie współpracy z zagranicznymi ośrodkami naukowo – badawczymi (McGill University, University of London, Pablo de Olavide University). Nieodłączną tradycją Zakładu jest także organizowanie licznych konferencji naukowych, zwłaszcza poświęconych prawu lotniczemu i kosmicznemu oraz technologiom, które odbywają się już cyklicznie od 2013 r. w Rzeszowie. Zakład współpracuje z Europejskim Stowarzyszeniem Studentów Prawa ELSA Rzeszów, a jego pracownicy sprawują opiekę merytoryczną
nad działalnością Koła Naukowego Prawa Międzynarodowego i Europejskiego.