Tematyka Konferencji obejmuje zagadnienia związane z prawem lotniczym, kosmicznym

i technologią. W ramach tegorocznej edycji Konferencji pragniemy skoncentrować się na aktualnych zagadnieniach, które odgrywają coraz większą rolę we współczesnym prawie lotniczym i kosmicznym. Proponujemy, aby debata naukowa dotyczyła następujących obszarów tematycznych:

I. Bezpieczeństwo ekonomiczno-społeczne

 1.      Prawno-organizacyjne uwarunkowania rozwoju lotnictwa.
 2.      Współczesne zagrożenia bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym.
 3.      Europejski system bezpieczeństwa lotniczego.
 4.      Bezpieczeństwo ruchu lotniczego i transportu lotniczego.
 5.      Bezpieczeństwo techniczne – nowoczesne technologie w sektorze lotniczym.
 6.      System badania wypadków lotniczych.
 7.      Szkody lotnicze i ochrona konsumentów.

II. Bezpieczeństwo środowiskowe

 1.      Ochrona środowiska naturalnego i ochrona osób trzecich.
 2.      Bezpieczeństwo infrastruktury lotniczej.
 3.      Przeciwdziałanie zagrożeniom generowanym przez bezzałogowe statki powietrzne.
 4.      Szkody lotnicze i ich wyrównywanie.

 

III. Bezpieczeństwo militarne

 1.      Wykorzystanie bezzałogowych aparatów latających dla celów wojskowych.
 2.       Zwalczanie nielegalnych aktów wymierzonych w lotnictwo cywilne.
 3.      Nowoczesne sposoby ochrony lotnictwa przed cyberatakami.

IV. Bezpieczeństwo w przestrzeni kosmicznej

 1.      Ratowanie i powrót kosmonautów, oraz zwrot obiektów wypuszczonych w przestrzeń kosmiczną.
 2.      Zasady działalności państw w zakresie badania i użytkowania przestrzeni powietrznej.
 3.      Odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne.
 4.      Bezpieczeństwo związane z suborbitalną „turystyką kosmiczną”.