W dniach 24-26 kwietnia odbyła się „Konferencja Lotnicza 2017” zorganizowana wspólnie przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Rzeszów oraz Koło Naukowe EUROAVIA Rzeszów.

Projekt składał się z:
Warsztatów dla studentów kierunków prawniczych
Odbyły się w dniu 24 kwietnia 2017 roku w budynku WPiA przy pl. Ofiar Getta 4/5. W ramach warsztatu zostały poruszone zagadnienia tj.:
„Za co, kiedy i od kogo – czyli roszczenia odszkodowawcze w świecie lotnictwa cywilnego”, który przeprowadziła aplikantka radcowska Karolina Kalinowska z Kancelarii Smaga i Jaroczyński;
„Prawa pasażerów lotniczych w rozporządzeniu 261/04 UE” – przeprowadzony przez mgr Krzysztofa Loga-Sowińskiego;

Warsztatów dla studentów kierunków technicznych
Odbyły się w dniach 24-25 kwietnia 2017 roku w budynku Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Podczas warsztatów zostały poruszone tematy z zakresu:
„ Zgłaszanie zdarzeń lotniczych w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego” –przeprowadzony przez mgr inż. Konrada Kołodzieja;
„Symulacja samolotu w przestrzeni wirtualnej za pomocą oprogramowania X-Plane” – przeprowadzony przez dr inż. Pawła Rzucidło;
„Kontrola lotów” – przeprowadzony przez mgr Piotra Kota;
„Proces powstawania i omówienie innowacyjnych projektów realizowanych przez CBK PAN na podstawie projektów „Lemur” oraz „Packmoon” – przeprowadzony przez dr inż. Karola Seweryn

V Ogólnopolskiej Konferencji Prawa i Technologii Lotniczych oraz Kosmicznych

Odbyła się w dniach 25-26 kwietnia 2017 roku w budynku Uniwersytetu Rzeszowskiego – Aula Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno-Przyrodniczej ul. S. Pigonia 1. Podczas dwóch dni konferencji poruszyliśmy zagadnienia: prawa konkurencji w sektorze lotniczym i kosmicznym, prawnych aspektów przestrzeni kosmicznej, ochrony środowiska w sektorze lotniczym i kosmicznym, bezpieczeństwa w ruchu lotniczym i kosmicznym, odszkodowań lotniczych, bezzałogowych statków powietrznych w polskim prawie, technologii lotniczych i kosmicznych, niekonwencjonalnych systemów w lotnictwie, a także technicznych aspektów bezpieczeństwa w lotnictwie.

Podczas Konferencji swoją obecnością zaszczycili nas:
Agnieszka Anusz – Uniwersytet Warszawski
dr inż. Tomasz Balcerzak – Politechnika Śląska
dr Lidia Brodowski – Uniwersytet Rzeszowski
dr inż. Piotr Cieciński – Politechnika Rzeszowska

dr hab. Elżbieta Dynia, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski
dr hab. inż. Andrzej Fellner – Politechnika Śląska
mgr Krystian Garapich – Uniwersytet Warszawski
mgr inż. Wojciech Gołąbek – Polska Agencja Kosmiczna
dr inż. Robert Konieczka – Politechnika Śląska
dr Dagmara Kuźniar-Kwiatek – Uniwersytet Rzeszowski
dr Ryszard Lubas – Politechnika Rzeszowska
mgr Stanisław Ludwikowski
prof. zw. dr hab. Leonard Łukaszuk – Uniwersytet Warszawski
Maria Manoli – McGill University
dr Michał Marchewka – Polska Agencja Kosmiczna, Oddział w Rzeszowie
mgr Krystyna Marut MMMLegal – Kancelarie Radców Prawnych
mgr Maciej Piotrowski – Uniwersytet Warszawski
dr hab. Małgorzata Polkowska – Uniwersytet Warszawski
Piotr Samson – Urząd Lotnictwa Cywilnego
mgr Barbara Skardzińska – Uniwersytet Warszawski
mgr Justyna Sokołowska – Polska Agencja Kosmiczna, Oddział w Rzeszowie
dr Marek Stus – Uniwersytet Jagielloński
mgr inż. Piotr Szczerba – Politechnika Rzeszowska
dr Kamil Szpyt – Kancelaria Adwokacka Katarzyna Wielgos-Szpyt
prof. dr hab. inż. Andrzej Tomczyk – Politechnika Rzeszowska
prof. dr Steven Truxal – University of London
dr Piotr Uchroński – Politechnika Śląska
r.pr. Sylwia Wit vel Wilk – Departament ds. Orzecznictwa Urzędu Patentowego
prof. dr hab. Piotr Wolański – Politechnika Warszawska
dr hab. Mariusz Załucki, prof. UR – Uniwersytet Rzeszowski