partnerzy honorowi 1

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Air Law and Technology”. Nowe wyzwania dla Międzynarodowego i Krajowego Prawa Lotniczego oraz Technologii Lotniczych

Konferencja odbyła się w dniach 3 – 4 kwietnia 2014 roku w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Techniczno – Przyrodniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencja stanowiła kontynuację rozmów na temat aktualnych problemów prawa lotniczego. Poruszała także kwestie związane z technologiami lotniczymi w świetle zagadnień prawnych.

Podczas I sesji której moderatorem był dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Tomczyk z Politechniki Rzeszowskiej poruszono kwestię związane z pracą Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego na rzecz ochrony środowiska oraz rozwoju rynku lotniczego na przykładzie Polski. Podniesiono kwestię międzynarodowego wymiaru prawno – funkcjonalnego bezpieczeństwa transportu powietrznego. Omówiono również rolę dowódcy na podstawie obowiązujących przepisów w kontekście odpowiedzialności przewoźnika lotniczego. Na koniec sesji zwrócono uwagę na status załogi statku powietrznego w kontekście odpowiedzialności cywilnoprawnej jej członków.

Podczas drugiej sesji której moderatorem była dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia rozważono kwestię terroryzmu lotniczego na gruncie prawa międzynarodowego oraz problematykę kompensacji szkód spowodowanych przez ataki terrorystycznie na Warld Trade Center w Nowym Jorku. Adw. Eryk Bogdas z Kancelarii Prawnej Goldmana poruszył kwestię praw pasażera na gruncie regulacji krajowych i międzynarodowych. Była to praktyczna analiza zagadnienia. Na koniec drugiej sesji omówiono alternatywne metody rozstrzygania sporów w kontekście praw pasażerów linii lotniczych.

Podczas trzeciej sesji – ostatniej w pierwszym dniu konferencji poruszono kwestię międzynarodowej procedury ochrony patentowej, przywilej komunikacyjny w prawie patentowym w zastosowaniu do statków powietrznych oraz ochronę patentową programów komputerowych w branży lotniczej. Moderatorem w tej sesji był: prof. n. dr hab. Mariusz Załucki.

Dzień drugi dzień rozpoczął się od poruszenia problemu konsekwencji prawnych implementowania systemów satelitarnych GNSS w lotnictwie. Pan mgr inż. Zbigniew Mączka zajął się rozważaniami nad metodą obiektywizacji ograniczeń prawnych
w wykonywaniu niektórych operacji lotniczych. Następnie poruszono kwestię węzłowych problemów odrębności postępowań związanych z wypadkami lotniczymi. Na koniec Dyrektor ds. Obsługi Prawnej WSK „PZL-Rzeszów” S. A. Joanna Pijanowska podjęła kwestię zgodności z przepisami handlu międzynarodowego, czyli wysokie loty polskich spółek w gąszczu przepisów amerykańskiego prawa. Moderatorem w tej sesji była dr hab. inż. prof. PRz Romana Śliwa.

W piątej sesji moderatorem był prof. dr hab. Leonard Łukaszuk z Uniwersytetu Warszawskiego i poruszono następujące zagadnienia: rozwój zarządzania europejską przestrzenią powietrzną. Przedstawiciel Eurolot S. A. podjął temat uwarunkowań prawno – finansowych pomocy publicznej w transporcie lotniczym Unii Europejskiej. Na koniec sesji poruszono problematykę wpływu funkcjonowania lotnisk GA na sposób wykonywania prawa własności nieruchomości sąsiednich.

Ostatnia sesja Konferencji poruszyła kwestię użytkowania bezzałogowych statków powietrznych a także podstaw prawnych implementacji Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem w polskich przedsiębiorstwach lotniczych. Końcowe zagadnienie II Ogólnopolskiej Konferencji dotyczyło wybranych aspektów rozwoju strategii zarządzania przestrzenią kosmiczną.

Swoją obecnością podczas Konferencji zaszczycili nas:

Prof. dr hab. Leonard Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski);

Płk. rez. dr inż. pil. Marek Telesfor Markiewicz (Akademia Obrony Narodowej);

dr hab. inż. nawig. prof. n. Andrzej Fellner (Centrum Kształcenia Kadr Kadr Lotnictwa Cywilnego Europy Środkowo – Wschodniej);

dr hab. inż. prof. PRz Andrzej Tomczyk (Politechnika Rzeszowska);

dr hab. inż. prof. PRz Romana Śliwa (Politechnika Rzeszowska);

dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski):

dr hab. prof. AFM Mariusz Załucki (Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego);

dr inż. Robert Konieczka (Politechnika Śląska);

dr Tomasz Balcerzak (Eurolot S. A.);

dr Marcin Ożóg (TRILOKA Rzecznicy Patentowi Sp. p. Instytut Allerhanda);

dr Anna Konert (Uczelnia Łazarskiego):

dr Agnieszka Kunert – Dialo (PLL LOT S. A.);

dr Grzegorz Zając (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie);

mgr inż. Zbigniew Mączka (Politechnika Rzeszowska);

mgr inż. Paulina Kustroń – Mleczak (Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im.
S. Pigonia w Krośnie);

mgr Radosław Fellner (Politechnika Śląska);

mgr Piotr Galej (Akademia Obrony narodowej);

mgr Paweł Szarama (Kancelaria Prawna „Aerolex”);

mgr Jakub Sznajder (Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Sznajder);

mgr Aleksandra Kogut (Uniwersytet Rzeszowski);

Piotr Lipka (Urząd Lotnictwa Cywilnego);

Eryk Bogdas (Kancelaria Prawna Goldman):

Adam Pawłowski (Kancelaria EUPATENT.PL);

Paweł Błoński (Kancelaria EUPATENT.PL);

Joanna Pijanowska (Dyrektor ds. obsługi Prawnej WSK „PZL – Rzeszów” S. A.);

Łukasz Hnatkowski (Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie);

Patronatem Honorowym Konferencję obieli:

patron honorowy

Partnerem strategicznym projektu był:

partner strategiczny

Sponsorem Nagrody Głównej Konkursu był:

nagroda główna

Partnerami Konferencji byli:

partnerzy

Wspierają nas:

wspierają nas

Patronatem medialnym Konferencje obieli:

medialni