KONFA LOTNICZA
I edycja Ogólnopolskiej Konferencji Naukowa
„Aktualne Problemy Prawa Lotniczego”

Konferencja odbyła się w dniach 11 – 12 kwietnia 2013 roku w Auli Uniwersyteckiego Centrum Innowacji i Transferu Wiedzy Tecniczno – Przyrdoniczej Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Konferencję otworzyli m.in. prof. Elżbieta Dynia z Uniwersytetu Rzeszowskiego, prof. Marek Orkisz, Rektor Politechniki Rzeszowskiej oraz Piotr Ołowski, Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Pierwszego dnia konferencji odbyły się trzy sesje, mianowicie: prawnomiędzynarodowe aspekty bezpieczeństwa żeglugi powietrznej, prawa pasażera w świetle regulacji prawa międzynarodowego oraz ubezpieczenia użytkowników statków powietrznych i ośrodków kształcenia lotniczego.

Moderatorem pierwszej sesji dotyczącej bezpieczeństwa żeglugi powietrznej był prof. dr hab. Leonard Łukaszuk, autor wielu publikacji m.in. z zakresu prawa międzynarodowego, w tym lotniczego oraz kosmicznego. Ponadto w sesji głos zabrała dr Małgorzata Polkowska, Zastępca Dyrektora Biura Prezesa ULC, która wygłosiła referat na temat prac ICAO nad modernizacją systemu odpowiedzialności karnej w lotnictwie cywilnym.
W swojej prezentacji zwróciła uwagę na praktyczną działalność ICAO w przedmiocie tworzenia prawa oraz wypracowywania międzynarodowego kompromisu w trakcie uzgadniania treści konwencji lotniczych.

Drugiego dnia w ramach IV sesji konferencji omówiono prawne aspekty użytkowania bezzałogowych cywilnych i państwowych statków powietrznych. Zaproszeni prelegenci przedstawili różne punkty widzenia na temat systemów bezzałogowych, klasyfikacji bezzałogowych statków powietrznych oraz problemy związane z opisaniem zagadnień
z zakresu bezzałogowców w prawie lotniczym. Podczas tej sesji Urząd Lotnictwa Cywilnego reprezentował Paweł Szymański, przewodniczący powołanego przez Prezesa ULC Zespołu ds. bezzałogowych statków powietrznych. Pozostałe dwie sesje konferencji dotyczyły prawnych regulacji wprowadzania na rynek produktów lotniczych oraz globalizacji przemysłu lotniczego.

Swoją obecnością na Konferencji zaszczycili nas:

prof. dr hab. inż. Jan Gruszecki (Politechnika Rzeszowska);

prof. dr hab. Leonard Łukaszuk (Uniwersytet Warszawski);

dr hab. prof. UR Elżbieta Dynia (Uniwersytet Rzeszowski);

dr hab. prof. UR Jan Olszewski (Uniwersytet Rzeszowski);

dr hab. Prof PRz Romana Śliwa (Politechnika Śląska);

ppor. pil. mgr inż. Paweł Morgaś (Akademia Obrony Narodowej w Warszawie);

dr inż. pil. Jerzy Bakunowicz (Ośrodek Kształcenia Lotniczego Politechniki Rzeszowskiej);

dr inż. Robert Konieczka (Politechnika Śląska);

dr inż. Józef Grzybowski (Politechnika Rzeszowska);

dr Tomasz Balcerzak (Członek LOT);

dr Anna Konert (Uczelnia Łazarskiego);

dr Małgorzata Polkowska (ICAO, ULC);

dr Grzegorz Zając (Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie);

dr Marek Stus (Uniwersytet Jagielloński);

mgr. inż. Maciej Domiszewski (Politechnika Rzeszowska – OKL);

mgr Łukasz Koba (Politechnika Rzeszowska);

mgr Kinga Kolasa – Sokołowska (Uniwersytet Warszawski);

mgr Marcin Pączek (Uniwersytet Rzeszowski);

mgr Paweł Szarama (Uniwersytet Rzeszowski);

mgr Jakub Sznajder (Uniwersytet Rzeszowski);

Antoni Gnot (WSK „PZL-Rzeszów” S.A.);

Andrzej Rybka (Dyrektor Biura Dolina Lotnicza);

Paweł Szymański (Urząd Lotnictwa Cywilnego);

Jarosław Nowicki (Prezes Zarządu Stowarzyszenie Praw Pasażerów Przyjazne Latanie).

Partnerem strategicznym projektu była firma:

WSK

Partnerami Konferencji byli:

partnerzy

Patronatem honorowym projekt objęli:

partnerzy honorowi

partnerzy honorowi 1

partner

Patronatem medialnym projekt objęli:
partnerzy medialni

partner medialny

Wspierali nas:

wspierają nas