Konkurs na wystąpienie podczas VII Konferencji Prawa Lotniczego i Kosmicznego oraz Technologii pt. „Bezpieczeństwo w międzynarodowym i krajowym prawie lotniczym oraz kosmicznym” polega na przygotowaniu na wybrany temat tożsamy z tematyką paneli konferencyjnych. Jury Konkursowe, składające się z osób specjalizujących się w tej tematyce, wyłania pracę wyróżniającą się poziomem merytorycznym a jej autor zyskuje możliwość wygłoszenia swojej pracy podczas Konferencji. Dla laureatów trzech pierwszych miejsc są przewidziane atrakcyjne nagrody rzeczowe.